Privacyverklaring

Privacy en veiligheid

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Businessclub Hoogeveen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam 
• IP-adres
• Adresgegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Telefoonnummer
• Internetbrowser en apparaat type
• E-mailadres


GEBRUIK VAN FOTO’S VAN PERSONEN OP ONZE WEBSITE EN SOCIAL MEDIA
Wij gebruiken foto’s op o.a. onze website en social media waarop sommige mensen herkenbaar in beeld zijn. Deze foto’s worden tijdens evenementen, uitjes of andere bijeenkomsten gemaakt. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Staat u op één van deze foto’s en wilt u niet herkenbaar in beeld zijn, dan kunt u contact met ons opnemen en verwijderen wij deze foto óf maken wij u onherkenbaar.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@businessclubhoogeveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN BUSINESSCLUB HOOGEVEEN VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN
• Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van uw lidmaatschap.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Businessclub Hoogeveen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Businessclub Hoogeveen) tussen zit.


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren gegevens zolang de lidmaatschap duurt. Hierna zullen alle persoonsgegevens verwijderd worden m.u.v. geplaatste foto’s op social media en websites.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Businessclub Hoogeveen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Businessclub Hoogeveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Businessclub Hoogeveen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Businessclub Hoogeveen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@businessclubhoogeveen.nl.


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Businessclub Hoogeveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@businessclubhoogeveen.


CONTACT
Postbus 2111
7900 BC Hoogeveen

06-51558108
E-mail:info@businessclubhoogeveen.nl

KvK: 41020022
Bank: NL82 INGB 0676 8204 09